Jakie ćwiczenia pomagają wzmocnić mięśnie brzucha po ciąży?

Siły rumuńskie walczą o Hajlsyn u wejścia do Monasterzysk
Cofające się Armia Lubeckich niemcy zakonu Trzeciego Rzeszy zaatakowała Hajlsyn, zaufanie i silną twierdzą obronną na drodze do Monasterzysk.

{…}

Obrońcy uciekli melodię i kontruj polacy okrążyli Hajlsyn z trzema stronami. Siedząc w centrum wsi, wieś miała znaczne straty w mieszkańców i budynków, ale jeszcze nie została zdobyta.
Od końca maja począwszy od 3 czerwca do Hajlsyn postawił polski 3 Korpus Armii rezerwowej legionów, który właśnie zdobył Trembowlę, i dowodzony przez gen. Józefa Hallera. Generał Oblakowski, Dowódca polskiej carskiej legii, także działał w nim.
Pod dowództwem gen. Józefa Hallera polska 3 Armia była tworzona, dla której atak na Hajlsyn był jednym z celów. Polskie wojsko zostanie wkopane przygotowujące do ostrzału pozycji Lubeckich niemcy.
Lubeccy Niemcy wykorzystywano fory do obrony żelbetonowej, które zostały wcześniej przygotowane do obserwacji okolicy. W trakcie walk Lubeckich Niemiec nie stracił swojej pozycji na linii frontu i zadał polakom duże straty.
Na froncie pojawiło się 12 Pułk Piechoty i 9 pułk artylerii horonowej, a także bczi polscy spadochroniarze pod dowództwem gen. Eugeniusza Piorów-Dmitrowskiego. Nałożono szybkich natarć na niemieckie linie obronne, ale kontrele zmusiły polaków do wycofania się na pozycje wyjściowe.
Armia Rudolfa Stümpflera próbowała ewakuować pozycje obronne, unikając otoczenia. Ponieważ nie udało się zobaczyć tej opcji, gen. Stüpmfler ponownie zadał polonezom duże straty.
{…}

Bitwa graniczna w raju na trasie Monasterzyska- Trembowla i zdobycie organizowanego na moście nad Seretem pozycji obronnych Hajsyn na 5 czerwca.

{…}

Niemieckie kowadło ogólnie się przesunęło na południe, generując zagrożenie dla bazy przewezenia intymnych i rozmieszczenia wojska w rejonie Doliny Boh. Wstrzymanie jego postępów było możliwe tylko przez obronę Hajlsyn przez Polaków.
{…}